Styrelsen 2019

Ordförande
Eiberth R Flogér
Torp 305, 383 91 Mönsterås
mob: 070 694 39 87
e-post ordf@monsteraskonst.se

Vice ordförande
Vakant tills vidare

Kassör
Carin Ottosson
Svartö, 383 91 Mönsterås
mob: 072 233 98 02
e-post 049942043@telia.com

Medlemskassör
Hilda Johansson
Storgatan 14, 383 30 Mönsterås
mob: 070 395 92 26
e-post  medlem@monsteraskonst.se

Sekreterare
Karin Krook
Storgatan 18, 383 30 Mönsterås
mob: 073 314 27 79
e-post  sekr@monsteraskonst.se

Övriga ledamöter
Siv Eskilsson
Ingun Berg
Gun-Britt Andersson

Suppleanter
Ellinor Hall
Eva Carlhamn
Gunnita Augustsson
Seth Einarsson