Styrelsen 2019

Ordförande
Eiberth R Flogér
Torp 305  383 91 Mönsterås
mob: 070 694 39 87
e-post ordf@monsteraskonst.se

Vice ordförande
Vakant tills vidare

Kassör
Carin Ottosson
Svartö  383 91 Mönsterås
mob: 072 233 98 02
e-post 049942043@telia.com

Medlemsansvarig
Hilda Johansson
Storgatan 14  383 30 Mönsterås
mob: 070 395 92 26
e-post  medlem@monsteraskonst.se

Sekreterare
Karin Krook
Storgatan 18  383 30 Mönsterås
mob: 073 314 27 79
e-post  sekr@monsteraskonst.se

Övriga ledamöter

Siv Eskilsson

Ingun Berg

Ellinor Hall

Eva Carlhamn

Gunnita Augustsson

Seth Einarsson

Marianne Lindqvist