Styrelsen 2020

Ordförande
Eiberth R Flogér
mob: 070 694 39 87
e-post ordf@monsteraskonst.se

Vice ordförande
Vakant tills vidare

Kassör
Carin Ottosson
mob: 072 233 98 02
e-post 049942043@telia.com

Medlemsansvarig
Gunnita Augustsson
mob: 070 250 73 57
e-post  medlem@monsteraskonst.se

Sekreterare
Karin Krook
mob: 073 314 27 79
e-post  sekr@monsteraskonst.se

Övriga ledamöter

Ellinor Hall

Eva Carlhamn

Hilda Johansson

Ingun Berg

Marianne Lindqvist

Seth Einarsson

Siv Eskilsson