Hoppa till innehåll

Styrelsen 2023

Ordförande
Eiberth R Flogér
mob: 070 694 39 87
e-post ordf@monsteraskonst.se

Vice ordförande
Vakant

Kassör
Carin Ottosson
mob: 072 233 98 02
e-post 049942043@telia.com

Medlemsansvarig
Ingun Berg
mob: 076 176 75 37
e-post  medlem@monsteraskonst.se

Sekreterare
Knut Hägermark
mob: 070 259 84 34
e-post  sekr@monsteraskonst.se

Utställningsansvarig
Eva Wretås
mob: 070 683 38 93

Övriga ledamöter

Marianne Lindqvist

Siv Eskilsson