Hoppa till innehåll

Styrelsen 2022

Ordförande
Eiberth R Flogér
mob: 070 694 39 87
e-post ordf@monsteraskonst.se

Vice ordförande
Seth Einarsson

Kassör
Carin Ottosson
mob: 072 233 98 02
e-post 049942043@telia.com

Medlemsansvarig
Ingun Berg
mob: 076 176 75 37
e-post  medlem@monsteraskonst.se

Sekreterare
Gunnita Augustsson
mob: 070 250 73 57
e-post  sekr@monsteraskonst.se

Övriga ledamöter

Marianne Lindqvist

Siv Eskilsson