Historik

Mönsterås Konstförening är en ideell förening som grundades 1946. Trolig initiativtagare till denna och dess första
ordförande var konditor Erik Nelson. Till sin hjälp hade han många kända Mönsteråsare bl.a. Anton Sjöberg, Hugo Wall
och Gunnar Melin. Erik satt på sin post i 13 år. Några andra eldsjälar som varit ordförande är Evald ”Greven” Carlsson
i 24 år och Gunnar Klasson i 15 år.

Föreningen är medlem i Riksförbundet för Sveriges Konstföreningar och medlemsantalet är för närvarande ca. 450.

Vi försöker gör utställningar, som skall vara intressanta och tilltala de flesta. Vi månar om våra lokala förmågor,
som är många till antalet. Vi försöker varva utställningar med andra aktiviteter, som föredrag, ev. resor,
studieverksamhet samt Konstrundan vartannat år.

2014 års Konstrunda engagerade ett 40 tal konstnärer och hantverkare. Det har varit mycket jubileumsfirande
under årens lopp. Det senaste i ordningen var när föreningen fyllde 65 år och hade en stor utställning i Tornet
”Skådebröd och andra bullar”.