Bli medlem

Årsavgiften är 130:-/år och medlem.

Inbetalas till Mönsterås konstförening på bg 5657-2969. Skriv namn, adress
och e-postadress eller kontakta medlemsansvarig på telefon 070 395 92 26

e-post medlem@monsteraskonst.se

Våra förmåner

  • Delta i årsmötets konstlotteri med vinster till ett värde av ca. 50.000 kronor
  • 10% rabatt på konstinköp vid våra utställningar.
  • Årlig information om föreningens aktiviteter.