Bli medlem

Årsavgiften är 150:-/år och medlem.

Kontakta medlemsansvarig, Gunnita Augustsson

e-post: medlem@monsteraskonst.se

Tel: 070 250 73 57

Våra förmåner

  • Delta i årsmötets konstlotteri med vinster till ett värde av minst 50.000 kronor
  • 10% rabatt på konstinköp vid våra utställningar.
  • Årlig information om föreningens aktiviteter.