Hoppa till innehåll

Är du nästa stipendiat?

Eva Müntzings Minnesfond

Fondens medel ska användas till stipendium eller stöd till  personer med anknytning till Mönsterås kommun.

Det tilldelas den eller de som utbildar sig, vill fördjupa sina kunskaper eller seriöst arbetar med konst eller konsthantverk.

Ansökan med CV och övriga handlingar, bilder och arbetsprover som sökande vill åberopa ska lämnas,  senast fredagen 1 december 2023, till

Eva Müntzings minnesfond, Mönsterås Konstförening, Torp 305, 383 91 Mönsterås eller e-post:  ordf@monsteraskonst.se, ärende: Minnesfond

OBS: Årets stipendiat(-er) deltar i utställning tillsammans med 2022 års stipendiater under vårvintern 2024.

Upplysningar 070 694 39 87, Eiberth R Flogér