Vår Hemsida

Vi har stora problem med hemsidan!

Vi hoppas verkligen att vi skall kunna få en bra lösning med en nu hemsida.  Tyvärr saknar vi i styrelsen tid och kunskap.

Du som är medlem och har goda kunskaper i skapande av hemsida får gärna kontakta ordförande. VI BEHÖVER HjÄLP! Samtidigt vill vi inte använda föreningens pengar i onödan. Vår målsättning är att kunna erbjuda god konst i vårt stora konstlotteri.

För övrigt får vi be dig som medlem att ha fördragsamhet med en krånglande hemsida. Har du synpunkter, så kontakta ordförande.