Vår Hemsida och e-post

Vi har haft tekniska problem några dagar.

Nu skall våra e-postadresser fungera igen.

Välkommen!

Hemsidan kommer att omarbetas med det snaraste. Har vissa problem idag.

Styrelsen återkommer så snart vi vet att vi kan och vågar ha utställning igen.