UTSTÄLLNING, 6 – 20 SEPT

Maria Pohl
Keramiker / konsthantverkare
Ateljé och Butik i
Kungsgatan 5
572 35 Oskarshamn
pohl.maria@gmail.com

Stengods och porslin är materialet jag arbetar med. Jag drejar mina former. Jag utgår från raka cylindrar som jag förändrar till kvadrater eller mjuka böjliga former och kavlar en ny botten. Formen lyfts upp av drejade konformade ben och blir till en liten möbel i rummet. Jag använder olika dekortekniker beroende på vad jag vill utrycka och mönster har nog alltid präglat en del av min keramik. Nu senast jobbar jag med screentryck på leran. Men ibland arbetar jag bara med glasyrens färg och yta.

Är medlem i konsthantverks kooperativet Kaolin, Stockholm
Konsthantverkscentum, KIF samt BUS

maria_pohl

 

Eva Lissinger
Född 1950 i Kalmar.

Jag kallar mig målare. I olja eller akvarell målar jag mig fram till mina bilder. Jag gör en resa i måleriet genom att följa färgens inneboende karaktär, styrka och väsen. Jag utgår från själva färgen och målar mig fram till något från ingenting. Bilden får växa fram. Färgen och dess rumsskapande förmåga ger möjlighet för gestaltningen att verka både i bildrummet och på ytan. Avsikten är att skapa en bild som genom sin närvaro i ytan associerar rum och volym genom färgernas nyanser, valörer, mättnad, tyngd och lätthet. Det är färgerna som skapar form och djup genom värme och kyla, genom närhet och avstånd. Jag följer färgen och lämnar tolkningen till betraktaren.

eva@lissinger.com
www.lissinger.com

eva_lissinger