UTSTÄLLNING, 28 FEB – 6 MARS

”ÅTERGÅ” med MARA CONTARDO

Att återgå är att förflytta sig tillbaka, att ta upp igen, att utveckla vidare… alltså att återvända till livet.

Utställning II

Utställning I