UTSTÄLLNING, 15 – 29 MAJ

Moment of reality pt 2 – Marie Winderudh

Målningar som blir till i en process där det viktigaste inte är att ”måla dit” utan att ”måla bort”, genom att komprimera målningens primära kulör. Och att sluta måla i tid för att som genom en krackelerad fasad kunna skönja målningens ”före detta”. Kanske en färgton som här och där lyser igenom, en skrovlighet uppkommen genom många tjocka färglager och som till slut blir till en relief. Eller en repa som uppkommit av skrapan och som skulle kunna ses bara som just en repa men också som en krusning och då vittna om att något dragit förbi. Man kan ana spår av något förgånget, ett avtryck, ett fragment lösryckt ur ett sammanhang och som nu hamnat lite i skymundan. Och nästan som från ett annat rum, berättas en mer innerlig historia än den uppenbara.

DSC_0283