MEDLEMSINFORMATION OCH PROGRAM 2020

Välkomna till kostföreningens 74:e år önskar
styrelsen alla gamla och nya medlemmar.

Käre medlem!

Återigen får vi göra en förändring.

Mönsterås 5 november 2020.

Vi ville så gärna göra en trevlig kväll för våra medlemmar. Att få träffa andra i en lugn och coronasäker miljö.

Nu går smittspridningen åt fel håll även i vår region, vilket gör att vi inte kan genomföra ”en trygg kväll på Munken” som vi utlovade.

Förhoppningsvis kan vi ha den vid ett senare tillfälle under januari månad 2021.

I värsta fall får vi ha en lottdragning med enbart styrelsen närvarande och att inga närvarovinster lottas ut.

Detta kommer i så fall att ske under februari månad 2021.

Men än ger vi inte upp!

Hemsidan www.monsteraskonst.se kommer att uppdateras så snart vi har något nytt att berätta om.

Vi hoppas på att få träffas under januari.

Till sist vill jag önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År!

Var inte rädd – men var rädd om dig.

Eiberth R Flogér

ordf.

Vill du vara med vid utlottningen på 2019 års Stora Konstlotteri?

Då vi inte kunde ha årets utlottning tillsammans med årsmötet, så ordnar vi nu en kväll på Munken.

Vi träffas på Munken, måndag 16 november kl 19.00

De har extra gott om plats mellan borden i dessa coronatider!

Vi blir serverade en matig smörgås samt kaffe och kaka.

Under kvällen har vi utlottningen på Stora Konstlotteriet med ett vinstvärde på över 50 000 kronor

och utlottning av närvarovinster på drygt 10 000 kronor.

Utöver det kommer vi att ha auktion på konstverk som skänkts till Konstföreningen, bland annat små litografier av Eva Müntzing.

Denna kväll erbjuds till ett subventionerat pris på 100:- per person.

Tyvärr kan Munken bara ta emot 100 personer på ett Coronasäkert sätt, så vi måste begränsa deltagandet till detta.

Först till kvarn, gäller denna kväll och du kan anmäla dig till vår medlemsansvarige Gunnita Augustsson

på mejl medlem@monsteraskonst.se eller tel: 070 250 73 57 så snart som möjligt, dock senast 11/11, kl 11.11

Styrelsen hälsar dig välkommen till en trygg kväll på Munken.