MEDLEMSINFORMATION OCH PROGRAM 2020

Välkomna till kostföreningens 74:e år önskar
styrelsen alla gamla och nya medlemmar.

 

Konstföreningens Årsmöte!

Vi hoppas och tror att årsmötet kan hållas den 10 september kl 18.30 i Ålems Församlingshem. Årsmötet kommer att behandla våra ”normala årsmötesfrågor” samt förslag till nya stadgar. Suppleanterna i styrelsen blir ordinarie ledamöter och för övrigt är det mest språkliga förändringar. Den som vill kan beställa stadgeförslaget hos ordföranden via e-post, ordf@monsteraskonst.se. Troligen kommer ingen fika att erbjudas under årsmötet och inga närvarovinster kommer att lottas ut. Dessa alster kommer att ingå i det stora medlemslotteriet. Vinnarna i stora medlemslotteriet som inte är närvarande på årsmötet kommer att kontaktas för överlämning/hämtning av vinsten. Alla vinnare kommer att redovisas på denna hemsida.

Vi hoppas på att restriktionerna från Folkhälsomyndigheten mildras och att vi kan få en återgång till mer ”vanligt leverne”. I så fall är vi beredda att ta ett  nytt beslut om årsmötet i mitten av augusti.

Höstutställningen 3 – 11 oktober

Mer information kommer.